Kultura

Herectví a divadlo


Myslím si, že v poslední dobÄ› je kultura opravdu hodnÄ› bohatá. Já vážnÄ› nevím, jak to tÅ™eba lidé dÄ›lali na zaÄátku dvacátého století a nebo na konci devatenáctého století. VždyÅ¥ tolik kultury ani nebylo. Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych mohla, tak bych taky hrála v nÄ›jakém divadle. Jenomže bohužel na to vůbec není žádná kapacita. Já totiž bydlím v takovém malém mÄ›stÄ›, které je opravdu malé a není tady bohužel žádné veliké pořádné divadlo, kde bych tÅ™eba uchytila, i když jsem chodila jedenáct let do dramatického kroužku, protože jsem vždycky chtÄ›la být hereÄka, tak se mi tohle bohužel nikdy nepodaÅ™ilo.

Bavilo by mÄ› toÄit filmy.

Byla jsem z toho velice neÅ¡Å¥astná, dokonce i moji rodiÄe také říkali, že kdybych se tÅ™eba více snažila, že bych potom také mohla hrát na různých kulturních akcích, jako je například kino a nebo dokonce také divadlo, je logické, že tohle by mÄ› moc bavilo, jenomže také jsem se dozvÄ›dÄ›la, že by to stálo opravdu hodnÄ› snahy a péÄe a také úsilí. Musela bych se o sebe více starat. Také bych musela chodit do dalších dramatických kroužků, abych si vÅ¡echno oslovila. A abych se vÅ¡echno nauÄila.

Moc se mi líbí kinematografie.

A když už se bavíme o té kultuÅ™e, tak také jste nÄ›kdy chtÄ›li hrát v kulturním odvÄ›tví? Nebo máte vystudovanou nÄ›jakou Å¡kolu, která se zabývá právÄ› herectvím a nebo dramaturgií a podobnÄ›? Moje kamarádka právÄ› vystudovala dramaturgii, také já mám jednoho známého, který nedávno dokonÄil režiséra. Musím uznat, že tohle prima. Takže kdybych potom mÄ›la nÄ›jaké veliké dobré zkuÅ¡enosti, že bych mohla být hereÄka, protože tÅ™eba takhle, když mám známé v téhle kultuÅ™e a v této herecké sféře, tak by to tÅ™eba potom mohlo být pro mÄ› jednodušší. Uvidím, co pro mÄ› osud pÅ™ipraví, budu se těšit a tÅ™eba se mi splní nÄ›kdy sen a budu alespoň mít jednu nebo dvě role v nÄ›jakém malém divadle a nebo také jako vedlejší roli. 

Back To Top