Finance

Podnikání – kancelář

Začít podnikat je velkým rozhodnutím. Někdo se rozhodne pro podnikání jako vedlejší činnost ke svému příjmu ze závislé činnosti, jiný se toho nebojí a dá například výpověď v práci, aby se svému podnikání mohl věnovat naplno.
noha přes nohu.jpg
Podnikání se liší od pracovního poměru (pracovní poměr je u příjmů ze závislě činnosti- zaměstnanec x zaměstnavatel). U podnikání je výhodou to, že si člověk sám řídí svou činnost, ale na druhou stranu, když něco nevyjde tak, jak mělo, musí to podnikatel napravit za jakékoliv situace. Nevýhodou je i možnost přijít o vložené finanční prostředky. Pro podnikání jsou potřeba prostory, kde bude podnikatel provozovat svou činnost.
Podnikání je nezávislá činnost, kterou podnikatel provozuje na vlastní účet, což znamená, že si bere odpovědnost za možná vzniklá rizika.
Rizik je mnoho, a to zejména když se podnikatel rozhodne pro ukončení svého pracovně právního poměru, protože daná osoba nemá příjem ze závislé činnosti- pro takovou osobu je žádoucí, aby měla našetřené peníze do rezervy.
modrní místnost.jpg
Když se rozhodnete pro podnikání, je mnoho dalších faktorů, nad kterými byste se měli důkladně zamyslet. Jednou ze základních potřeb podnikání je kancelář, ve které se mohou konat schůzky s potencionálními klienty.
Říkáte si, že se to dá vyřešit tím, že si pozvete klienta domů? Omyl. Řešení pracovní záležitosti s vašim klientem v pohodlí vašeho domova je svým způsobem nevhodné, a to už jen z toho důvodu, že by váš klient viděl, jak bydlíte. Ptáte se, proč je to nevhodné? Občas lidé závidí, občas v
Vlastníkancelář je vhodnou investicí. Můžete brát klienty klidně do svého bytu, ale ve chvíli, kdy máte svou vlastní kancelář.

Závěrem napíši jen to, že je kancelář jednou z důležitých investicí. Vypadá hezky, je to místo, na kterém je člověk sám a může se věnovat svoji práci naplno.

Back To Top