Zábava

Zábava kolem nás

Máme spoustu možností, jak se můžeme zabavit v našem volném čase. Kvůli toho, že je tolik variant k dispozici, tak se může zdát i těžké vybrat si něco, co by bavilo zrovna jednoho konkrétního jedince. Často jsou děti již od útlého věku vedeni k navštěvování nějakého kroužku. Může to být výtvarný, sportovní kroužek nebo také hodiny v základní umělecké škole, tedy, že se děti učí hrát na nějaký hudební nástroj. Dětem tyto koníčky zpravidla vydrží nejdéle do počátku střední školy, protože poté už mají jiné představy o trávení svého volného času nebo je zkrátka jejich kroužek přestane bavit, jelikož v pubertě se toho spousta mění.
nitě na šití

Rodiče vybírají kroužek pro své dítě převážně podle dvou kritérií. Buď je to podle toho, v čem se jim zdá, že by dítě mohlo vynikat, podle toho, jak se chová a co se mu líbí nebo zkrátka podle toho, jaký kroužek je populární mezi dětmi nebo co by si oni sami přáli kdysi dělat. Občas jsou děti pod velkým nátlakem, aby byly v daném kroužku dobré, když pro ně mají rodiče ambiciózní plány, jak dále tento kroužek využít. Tento přístup má na děti poměrně neblahý vliv a děti se potom musí naučit říkat ne, aby nemuseli dále pokračovat v činnosti, která je nenaplňuje.
zábava na koncertě
Když se z nás stanou dospělí lidé, tak se pro nás pojem zábava zásadně změní. Všeobecně je toto slovo spojeno s tanečními kluby nebo různými koncerty. Pro některé lidí je ale zábava něco úplně opačného. Mají třeba zálibu v tom vytvářet sbírky předmětů a různě je zušlechťovat. Nebo se také lidé baví šitím, popřípadě jakýmkoliv jiným vyráběním. Tyto činnosti jsou v zásadně klidné, ale tyto lidi baví, a to je to nejdůležitější.
Můžeme si vybrat z mnoha činností, které nás mohou bavit, když máme volnou chvíli například odpoledne po práci. Záleží na každé individuální bytosti v čem má zrovna zálibu a co ji baví a tomu se poté věnuje a bere to jako svou zábavu.

Back To Top