Nezařazené

Vročení neboli datum stavby domu

V dřívějších dobách existoval takový krásný zvyk, který už v dnešní době uvidíte jen málokde. Když se totiž dostavěl dům, tak se zaznamenávalo datum stavby domu a to buď na jeho štít, nad vrata, nad dveře domu nebo na prkno záklopu.
chatka na horách.jpg
Uvnitř samotného domu navíc bývala místa, kam se namalované datum, kterému se také říká vročení, také umisťovalo. Ano, opravdu se již dříve myslelo na takové malinké detaily. Navíc ti, kteří dům dostavěli, vždy uložili zprávu o době vzniku. Díky tomu, že se takové věci již dříve dělávaly, zprávy pomáhaly v pozdějších letech určit přesné stáří dané budovy. Na dům nebo konstrukce domu se dokonce zaznamenávaly i rekonstrukce nebo opravy,
krásná vila.jpg
Nejlépe jde vročení vidět na fasádě zděných domů. Tam bývá umístěno na uličních štítech. Dané datum zapsali nebo vtesali do horní části štítu a to mezi větrací okénka. Je možné vročení dohledat také uprostřed vodorovné římsy, která odděluje dolní a horní část štítu.
Vročení také zaznamenávaly rozličné ozdobné ornamenty, symboly povolání nebo řemeslo majitele.
Vzkazy nebo vročení také můžeme nalézt na bočních zdech domů, ale to pouze tehdy, pokud je zeď orientovaná směrem do ulice.
Vročení také platí i u stavení ze dřeva. Pro nápis se vždy vybíralo místo, které bylo zvenčí dobře viditelné ale zároveň i chráněné. Takový místem byl i záklop, který se nachází pod kabřincem ve štítu. Je vždy uzavřen záklopovým prkénkem. Na prkénko se namaloval letopočet a údaje ať už o staviteli domu, majiteli, pozdravy, zprávy apod.
Ani kamenné domy nejsou výjimkou. Datace je u kamenných domů vtesána do kamenných prvků, jako je například ostění, klenáky nad dveřmi, kamenné podezdívky apod.
řadové domy.jpg
Je velká škoda, že se tento zvyk nedochoval i do dnešní doby, jelikož je to opravdu pěkný zvyk, který dokáže velmi pomoct a navíc dokáže okolí připomenout historii, která už se nikdy nebude opakovat.

Back To Top