Výrobky

Co vyžaduje stavba betonového plotu

Usnadněte si práci – rozvoj techniky usnadnil pracovní postupy a v mnoha případech i život, ale vzhledem k roztříštěné společnosti a názorovou nejednotnost mnohdy život naopak komplikuje. Technika sama o sobě za to nemůže, jde o lidské myšlení a jednání, které vede až k legislativnímu rámci, takže lze tvrdit, že se dnes vystavujeme stresu docela zbytečně a přitom by to šlo řešit snazší cestou.

květiny na plotě

Tyto úvahy by byly na delší debatu, ale hlavně není tak snadné soudobou společnost změnit. Musíme se zkrátka přizpůsobit okolnostem, a to znamená usnadnit si práci a život, jak to jen jde. To je také důvodem mnoha výrobců stavebních materiálů a technologií nabízet koncovým zákazníkům řešení pokud možno levná a dostupná, ekologicky přijatelná, s minimálními nároky na pracovní podmínky a postupy.

rostliny u zdi

Tato problematika se dotýká i oplocení pozemků. Většinou jde o rozsáhlé plochy, resp. délky, jež je nutné podrobit přípravné fázi – vyhloubení základů pro obvodový betonový věnec, vztyčení sloupků pro pletivo či dřevěnou výplň a v případě zdiva celistvý, dostatečně hluboký základ pro vyzdívání z tvárnic, kamenů a cihel.

Betonové prefabrikáty usnadní práci a sníží náklady

Časové i finanční náročnosti klasického zdiva se lze vyhnout tenkými betonovými panely vkládanými do svislých, ocelí armovaných sloupků. Stavba betonového plotu vyžaduje pouze výkop pro sloupky v dvoumetrových rozestupech, mezi ně se pak vkládají panely do drážek, a to tak, že mohou (nebo nemusí) být rozebíratelné.

Panely se kladou na sebe do maximální výšky 250 cm, s ohledem na jejich šíři, která je standardně 50 cm. Takto je možné rychle sestavit (jako stavebnici) oplocení celistvé z betonu, anebo jej zčásti doplnit dřevěnými latěmi, palubkami či fošnami. Kombinace dřeva a betonu je dnes velmi často poptávané řešení, tyto dva materiály vytváří zajímavý zahradní fragment, který dobře ladí s okrasnými prvky živých rostlin i s domovní fasádou a celkovou koncepcí stavby.

Back To Top