Výrobky

Jak zakrývat díry v zemi?

Jsou situace, kdy se lidé bez děr vyhloubených do země jednoduše neobejdou. Uveďme si tu nyní pro toto tvrzení alespoň pár příkladů.

1.      Studně. Těch je třeba – jak známo – k tomu, aby měli lidé přístup k vodě i tam, kde ta povrchová není k mání v dostatečném množství a kvalitě. Lidé je tak vyhloubí, tu užší a tu širší, jak je potřeba. A zejména u těch širších hrozí nebezpečí, a to i tehdy, nemáme-li v rodině nikoho podobného tatínkovi z jedné epizody Třiceti případů majora Zemana.
kulatý poklop

2.      Kanály. Ty lidem slouží k naprostému opaku, tedy k tomu, aby nebylo na zemském povrchu v tom kterém místě víc vody, než je zdrávo.

3.      Septik. To je ten, jenž slouží k tomu, aby v podzemí zmizela voda a nejen voda i tehdy, není-li v místě dostupná kanalizace.

Díry vyhloubené do země prostě potřebujeme. Jenže je nasnadě, že by tyto mohly kromě prokazování dobrých služeb i ohrožovat. Protože pád do takové díry v zemi může mít i hodně neblahé následky, a to ať už o takovou jenom nešťastně zaškobrtneme nebo do ní vysloveně spadneme a zmizíme kdesi hluboko v zemských útrobách.
dopravní značení

A proto na každou takovou díru potřebujeme i vhodný poklop. Jenž je nám v případě, že je dokonalý, zárukou, že se nikomu nic nestane.

A nejen že se nikomu nic nestane. Protože u studny je takové správné víko i zárukou toho, že se do ní nedostane nic, co tam nepatří a co by mohlo uživateli znehodnotit tento zdroj.

Má-li takový poklop dobře plnit svou funkci, musí být po všech stránkách dokonalý. Musí:

a)      mít správnou velikost

b)      mít ty správné vlastnosti

Což obnáší třeba to, že je nehořlavý, uzamykatelný, propustný právě tak, jak si to okolnosti žádají, atestovaný pro kontakt s pitnou vodou, mající potřebnou nosnost a třeba i protiskluzový povrch.

Je tedy záhodno si nějaký poklop pořídit a učinit při tom tu správnou volbu. A díky výběru správného dodavatele se není třeba bát ani toho, že by šlo o nějaký luxus, který si nelze z finančních důvodů dovolit.

Back To Top