Nezařazené

Nový způsob motivace zaměstnanců

Estonská společnost Pipedrive přišla s revolučním pracovním systémem, jak si udržet zaměstnance, které potřebuje. Vytvořili proto jedinečný model, který umožňuje každému dělat na takových projektech, na kterých chtějí. Díky tomu pracují rychleji, kvalitněji a celkově efektivněji. V čem tato metoda spočívá a čím se firma zabývá?

afričanky a běloši

Technologická společnost na pomoc podnikatelů

Firma Pipedrive byla založena v estonském Talinu v roce 2010. Její hlavní činností je vývoj tzv. CRM, neboli Customer relationship management. Jde o speciální platformu pro malé i vetší podniky, které napomáhají k lepší funkčnosti firmy a menšímu množství administrativy. Prakticky jde o takového osobního asistenta, který pomáhá plnit hlavní cíle.

 

Od července 2018 společnost expandovala i do České republiky, kde funguje naprosto perfektně. V Praze má 13 zaměstnanců, ale dohromady jich má asi 500. To už je slušný počet. A všichni tito lidé se snaží vyvíjet co nejlepší pomocníky pro lidi, kteří je potřebují při vlastním podnikání. Nyní jejich nástroje využívá více jak 85 tisíc společností.

vyřizování zpráv

Důležité mise

V Pipedrive jsou úkoly rozdělené do tzv. misí. Pro každou z nich je vyčleněno čtyři až deset týdnů, přičemž pro každou se sestavuje nový tým. Do skupiny se hlásí osoby, které na daném projektu skutečně pracovat chtějí. Nejsou tam jen přiděleni nadřízeným. Každá skupina se skládá z produktového manažera, designéra a několika vývojáři. A právě oni mají možnosti si vybrat.

 

Co se děje s těmi, kteří se do dané mise nevejdou? Jednoduše plní podpůrnou funkci v rámci celého chodu firmy. Říkají jim „Launchpad“, což je v překladu něco jako odpalovací plocha. To znamená, že se starají o přípravu budoucích projektů a produktů, pomáhají probíhajícím misím a řeší aktuální potíže, které mohou nastat kdykoli a kdekoli.

 

Spokojenost zaručena

Zaměstnanci jsou mnohem spokojenější se svou prací, když si mohou vybrat problém, produkt či službu, na které se budou podílet. Zapojit by se jistě tento model dal nejen do dalších technologických podniků, ale také do mnoha dalších oborů.


Back To Top