Nezařazené

Pro bezpečný život v elektrické době


VeÅ¡kerá elektrická zařízení jsou nejen naÅ¡imi skvÄ›lými služebníky a pomocníky ale souÄasnÄ› jsou i naÅ¡imi nepřáteli. Nepřátelsky k naÅ¡emu zdraví i životnímu prostÅ™edí se nechová sama technika, ale záření, které kolem ní vzniká. Tento tak zvaný elektrosmog je vÅ¡ude tam, kde jsou naÅ¡e praÄky, ledniÄky, mobily, mikrovlnky a další technika, jež pomáhá zvyÅ¡ovat naÅ¡i životní úroveň. Pro pocit bezpeÄí v přítomnosti tÄ›chto vymožeností a pro ochranu zdraví existuje dostateÄnÄ› spolehlivá ochrana.

Všudypřítomný elektrosmog

Mezi to, co negativnÄ› ovlivňuje zdraví každého z nás, se Å™adí i elektrosmog. Tak je oznaÄováno Å¡kodlivé záření, které vzniká kolem veÅ¡kerého elektrozařízení. Je prostÄ› vÅ¡ude, kde je technika, která nám slouží a dÄ›lá život příjemným. Kdo chce proti tomuto neviditelnému nepříteli bojovat, tak to nebude zaruÄenÄ› boj s vÄ›trnými mlýny. Je možné najít dobrého spojence mezi produkty BioProteckt. S nimi je ochrana nejen možná, ale pÅ™edevším velmi úÄinná. Je to spolehlivá neutralizace záření, které Å¡kodí lidem i přírodÄ›.

Back To Top