Výrobky

Tryskací boxy pro efektivní čištění kovových výrobků


Tryskání je proces zbavování různých nečistot z povrchu převážně kovových předmětů. Původně se tato činnost nazývala pískování a dnes se stále tento výraz používá, samotný název totiž napovídá, že se jedná o nanášení abraziva (původně především písku) na povrch čištěných předmětů, a to pomocí úzké trysky, čímž docílíme významného efektu silného tlaku abraziva. Tlaková síla drobných mechanických částic narušuje u nečistot povrchové napětí a ty pak snadno z povrchu odpadávají. Tímto způsobem lze velmi precizně docílit eliminace okují, zkorodovaných plátů, zbytků barev a laků, zbytků oleje, emulze, vazelíny a další mastnoty a dále různých organických nečistot.

proces tryskání

Tryskání lze rozdělit do dvou základních procedur. Tou první je práce převážně v exteriéru na velkých kovových konstrukcích, kdy je pracovník zahalen v ochranném oděvu a používá tryskací pistoli s odletujícími částicemi. Druhý způsob spočívá v umístění menších předmětů do tryskací kabiny, která sama o sobě chrání okolní prostředí od abraziva i nečistot. Do kabiny se zasouvají ruce do speciálních rukavicových návleků a vše probíhá uvnitř v uzavřeném boxu s transparentním víkem.

koroze na ozubeném kole

Vlastnictví nebo pronájem

Tryskací box Pískovačky je přece jen velmi specifická pomůcka a ne každý ji využije tak efektivně, že tryskání podrobuje své výrobky či jiné předměty každý den nebo týden, což se týká zejména kovovýroby, jako jsou zámečnické dílny, obráběcí centra, svařovny a další strojírenské výrobní či dílenské provozy. Tehdy nemá význam jej pořizovat nastálo, asi jako je tomu u přívěsných vozíků, pokud máte vlastní tažné zařízení a potřebujete jen občas, tu a tam něco někam převézt.

Tryskací boxy lze pronajímat, což je velkou výzvou zejména pro kutily, zahrádkáře, údržbáře a každého, kdo pracuje s kovovými výrobky. Pronájem je možný u specializovaných firem, které tuto službu nabízí, spolu s prodejem těchto zařízení, odborným servisem a prodejem příslušenství.

Back To Top